Morgon (Morning)

SATB unaccompanied

An exuberant setting of the poem by the great Swedish poet, Karin Boye.

Morgon

Morgon
Poem by Karin Boye

När morgonens sol genom rutan smyger,
glad och försiktig,
lik ett barn, som vill överraska
tidigt, tidigt en festlig dag —
då sträcker jag full av växande jubel
öppna famnen mot stundande dag —
ty dagen är du,
och ljuset är du,
solen är du,
och våren är du,
och hela det vackra, vackra,
väntande livet är du!

Morning

When the morning’s sun steals through the
window-pane,
happy and cautious,
like a child who wants to surprise
early, early on a festive day –
then I stretch full of growing exultation
my open arms to the coming day –
for the day is you,
and the light is you,
the sun is you,
and the spring is you,
and all of beautiful, beautiful
waiting life is you!

Order online